Föreningen

Föreningsuppgifter

Post- och fakturaadress:

Hörsne Bara fiber ekonomisk förening
c/o Karin Johansson
Dalhem Vidunge 321
622 56 Dalhem
Mob: 070-309 79 44

Bankgiro 809-4013
Org.nr. 769623-8943

E-post adress: hbfiber@gmail.com

Styrelsen

Valda vid årsmötet i Hörsne-Bara bygdegård den 26 april 2022:

Henrik Östman (ordförande)
mobil: 070-292 46 33

Anette Berg (sekreterare)
mobil: 070-928 90 99

Karin Johansson (kassör)
mobil: 070-309 79 44

Göran Löfqvist (vice ordförande)
mobil: 070-497 57 04

Sofia Henriksson (ledamot)
mobil: 070-828 62 78