Förändringar i Telias Digital-TV

Här kommer lite nyheter från Telia:

”Vill med detta mail passa på att informera om positiva förändringar/förbättringar som sker i Telia Digital-TV under de två sista veckorna i Mars.

  • TV4 Film läggs till i kollektiv Lagom, så numera finns det inga skillnader mellan kollektivt Lagom-paket och individuellt Lagom-paket.
  • 9st programbibliotek läggs till i Lagom-paketet: TV3, TV4, TV6, Sjuan, TV8, TV10, TV4 Film, TV12, Viasat 14.
  • Lagom-paketet innehåller efter förändringarna 22 kanaler och 11 programbibliotek.

TV4 Sport namnändras till TV12 därav referensen till det programbiblioteket ovan!”

Förbättringar Telia Digital-tv april 2014 (PDF)

Annonser
Publicerat i Fibernyheter | Lämna en kommentar

Årsmöte 2014

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Föreningen Hörsne Bara fiber ekonomisk förening kallar härmed till årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Var? – Dalhems bygdegård

När? – Söndag 30 mars 2014 klockan 14

Föreningen bjuder på kaffe och semla. Hör av dig till hbfiber@gmail.com om du vill ha laktos-/nötfri semla eller annat alternativ.

Välkomna!

Publicerat i Fibernyheter | Lämna en kommentar

Pengar på väg

Hejsan!

Nu har listan med alla uppgifter lämnats in till banken, alla medlemmar utom tre stycken har lämnat in sina uppgifter till oss, dessa tre får vi fixa i Januari.

Sparbanken Gotland meddelande oss att de skulle börja mata in listan den 18 December, ni bör ha era pengar på er bank ett par dagar senare.

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

Publicerat i Fibernyheter | 1 kommentar

Del av insatsen återbetalas

Hej!

Nu har vi äntligen fått vår ledningsrätt registrerad hos Lantmäteriet och våra bidrag från Länsstyrelsen och Region Gotland utbetalda. Det är skönt att få ”bocka av” de två sista punkterna som skulle göras och nu luta sig tillbaka och hoppas på att allt flyter på bra de kommande nio åren. Vad som händer därefter får vi se, nya upphandlingar med nya operatörer antar jag, och då med bättre förhandlingsläge.

När så alla fakturor är betalda och alla bidrag har kommit in så har vi äntligen kunnat räkna ihop hur mycket pengar vi har att röra oss med framöver. Föreningen har en mycket god ekonomi just nu, så pass att vi valt att betala tillbaka en del av insatsen till våra medlemmar, en viss buffert måste dock finnas kvar i föreningen för att klara av eventuella utgifter och expansioner i framtiden. För att få tillbaka ER del av insatsen så behöver ni kontakta vår kassör, Karin Johansson, med ert kontonummer till er bank. Mer information finns i detta informationsblad, som även kommer att komma till er via post.

Ta kontakt med Karin innan Fredag den 6 December, så att ni hinner få pengarna i år!

Med Vänliga Hälsningar och en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År,

Styrelsen för Hörsne-Bara Fiber ekonomisk förening

Publicerat i Fibernyheter | 1 kommentar

Kallelse till möte med Lantmäteriet

Hej och Glad Sommar!

Det har inte funnits så mycket att rapportera från fiberföreningen, så det är därför inget nytt har kommit upp på denna hemsida. Väldigt få hör av sig till oss i styrelsen angående problem med fibernätverket, vi hoppas att det betyder att allt fungerar bra? Det har varit cirka fyra hushåll som fått sin utrustning utbytt av Telia för att den har strulat, vad vi vet, men inget mer allvarligt än så.

Ledningsrätt

Det vi i styrelsen har pysslat med är att få in kompletterande markägaravtal för ett tiotal fastigheter som vi varit inne på när vi grävde ner fiberkabel. Det var under pågående grävarbete som beslut tog att kabeln i vissa fall skulle flyttas två meter till höger eller vänster och i de fall vi grävde precis på fastighetsgränsen så innebar det att vi kom in på en annan fastighet och vi behöver då nu i efterhand komplettera  vår samling med markägaravtal. Vi håller samtidigt på att registrera vårt fibernätverk hos Lantmäteriet i form av en ledningsrätt och det är därför som det är mycket viktigt för oss att ha avtal med alla markägare som äger mark där vi grävt ner vår stamfiber.

För de gemensamma vägar, de som inte ägs av någon specifik person, så har Lantmäteriet kallat till ett speciellt möte i Bara bygdegård den 8 juli kl. 18:30, berörda fastighetsägare har fått ett personligt brev och följande kungörelse har blivit utannonserad i de lokala tidningarna:

LEDNINGSRÄTT FÖR FIBERKABEL I HÖRSNE, BARA OCH DALHEM

Text

Sammanträde för upplåtelse av ledningsrätt för fiberkabel i Hörsne, Bara och Dalhem hålls måndag 8 juli kl 18.30 i Bara bygdegård. Sökande är Hörsne Bara fiber ekonomisk förening. Ledningen är nedgrävd. Avtal har skrivits med berörda fastighetsägare som får personlig kallelse i brev.

Avtal saknas för samfälligheterna: Dalhem s:3, s:13, vägar från Kauskogsvägen, väg från Räkarfveqvior för Dalhem skifteslag, Hörsne Med Bara s:2, s:4, de rätade Smissqviorna, väg till stenbrottet för Dibjärs hemman, tre vägar utlagda vid laga skifte 1886-01-19, Stora Mörby utfartsväg, Rasnegata, vägar för hemmanen Bunne, Buters och Tideman, väg till stenbrottet, väg för fiske i myren, väg genom myren, sammanbindningsväg mellan Norrbys och Smitts enskilda utfartsvägar för Hörsne första skifteslag, väg till Norrbys, väg till Bahra ödekyrka, Simunde brya samt väg till Simunde och Nederbjers för Hörsne Med Bara tredje skifteslag.

Kallelse med närmare uppgifter finns tillgängliga hos lantmäteriet. Beslut om förrättningens avslutande kommer att fattas vid sammanträdet.

Upplysningar lämnas av Maria Hillvall 0498-28 27 71.

Kallelse till möte med Lantmäteriet

I det personliga brevet som skickats ut från Lantmäteriet så borde en personlig kod ha funnits med som gör att fastighetsägaren med hjälp av sin dator kan surfa in på en sida hos Lantmäteriet och där granska den berörda sträckan. Tyvärr så kom inte den koden med i utskicket, så Maria Hillvall på Lantmäteriet ber er att kontakta henne per telefon(0498-28 27 71) ifall ni vill få er personliga kod.

Regionalt bidrag

Vi har ännu inte fått vårt bidrag från Regionen och Länsstyrelsen, men vi har förhoppningar om att få det under Augusti månad.

Serviceavtal

För att försäkra oss om att fibernätverket kan lagas inom en viss utsatt tid, ifall en stamfiber t.ex. skulle bli avgrävd, så har vi tecknat ett Serviceavtal med företaget BRS Networks. Mot en viss månadskostnad så lagerhåller de material för att reparera eventuella fel på själva fiberkablarna och de skall infinna sig på plats inom en angiven tid:

”Vid avbrott där minst 20 klienter berörs inställer sig Leverantören senast 8 tim efter larm. Vid avbrott där mindre än 20 klienter berörs inställer sig Leverantören senast 16 tim efter larm. Vid kabelvisning inställer sig Leverantören senast 16 tim efter larm.”

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar till föreningens gemensamma e-postadress.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Publicerat i Fibernyheter | Lämna en kommentar

Protokoll efter föreningsstämma 2012

Hej, här kommer protokoll och möteshandlingar från fredagens årsstämma.

Vi hade en jättetrevlig fiberpub efteråt, sista person lämnade lokalen kl. 01:30. 🙂

Protokoll föreningsstämma 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Samlat dokument föreningsstämman 2012

Publicerat i Fibernyheter | Lämna en kommentar

Inbjudan till fiberpub i Dalhem

Det härliga gänget i Dalhems fiberförening har inbjudit oss alla att delta på deras fiberpub den 8/3 kl.19:00 i Dalhem bygdegård. Ser ut att bli fest två veckor i rad med andra ord, hoppas att så många som möjligt kan delta vid båda tillfällena!

De båda styrelserna har haft ett bra och givande samarbete under projektens gång och vi hoppas på att även fortsättningsvis kunna utbyta information och erfarenheter med varandra. Nu när vi båda är klara så är detta ett perfekt tillfälle att fira tillsammans och ta bort eventuella ”vi och dom”-känslor som kan finnas. 😉

Publicerat i Fibernyheter | 1 kommentar