Tack för detta årsmöte!

Tack till alla som tog er tid att ta er till vår årsstämma! Tyvärr glömde jag ta några bilder i år, men vi blev cirka 15 stycken. Stämman avlöpte utan några problem, Mats Bondesson var mötesordförande i år igen (han gör det ju så bra) och Anders Larsson förde protokoll.

På önskemål från Martin Björkander så höll Henrik en dragning om vad man får för dessa 350 kr per månad som medlem, det blev en repetition för de som glömt vilka tjänster som ingår.

Föreningen och styrelsen passade även på att avtacka Anders Larsson som nu lämnar styrelsen då han har flyttat till Visby. Anders har varit med ända från starten och varit vår trogne sekreterare under alla dessa år.

Om ni är intresserade av att se den nya styrelsen för 2015, så kika gärna på vår styrelse sida. Jag är väldigt nöjd med sammansättningen, då vi har bra spridning mellan socknarna och könsfördelningen.

Annonser
Publicerat i Fibernyheter

Årsstämma idag

Hejsan, vill bara påminna er om fiberföreningens årsstämma ikväll i Bara bygdegård kl.18:00.

Välkomna!

Publicerat i Fibernyheter

Problem med digital-tv

Det har varit lite problem med digital-tvn idag, så här skriver Telia:

”Vi har för närvarande en störning på digital-tv tjänsten vilket resulterar i vit eller svart bild som i de flesta fall löses med en strömomstart. Dra ut strömsladden från tv-boxen och avvakta i 10 sekunder, tryck därefter tillbaka sladden igen.

Tekniker arbetar på att lösa problemet.”

http://www.telia.se/privat/driftinformation/2014/Oktober/Driftst-rning-p–Digital-tv

Publicerat i Fibernyheter

Problem med bredbandstjänsten

Det verkar som flera av tjänsterna ligger nere nu, på Telias sida kan man läsa följande:

”Vi har för närvarande en störning på våra bredbandstjänster i Visby, Slite, Dalhem och Romakloster med omnejd. Våra tekniker arbetar för att lösa problemet.”

Publicerat i Fibernyheter

Stämmohandlingar

Så var årsstämman och extrastämman över, vi vill passa på att tacka alla medlemmar som dök upp. Handlingarna från årsstämman återfinns här, och våra nya stadgar som enhälligt röstades igenom på extrastämman finns här. På stämmorna delade vi ut enkäter för att utvärdera Telias Trippleplay-tjänster för året 2013, vi fick in 15 stycken och efter ha sammanställt dessa så kommer vi fram till att på en femgradig skala så får Telias Internettjänst snittbetyget 4,33, deras TV-tjänst 4,26, och deras Telefontjänst 4,2. Rätt höga betyg, där telefontjänsten är den som medlemmarna var mest missnöjda med. Tydligen så ekar och sprakar det för många, vi skall se om vi kan få reda på vad det beror på. Vi vill påminna er att om ni har återkommande problem med tjänsterna, så hör av er till Telias support för att få hjälp, ring 020-240250. Läs gärna vår problemlösningsguide också.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Publicerat i Fibernyheter

Kallelse till extrastämma

Kallelse extrastämma 2014

Söndag 13 april klockan 19.00 i Dalhems bygdegård

För att extrastämman skall bli beslutsmässig och därmed kunna fastställa stadgeändringarna krävs det att minst två tredjedelar av föreningen bifaller förslaget, i det här fallet 86 medlemmar. Därför är det MYCKET VIKTIGT att du antingen deltar på mötet eller röstar via ombud. Mötet kommer att gå väldigt snabbt då bara detta enda ärende skall handläggas.

Publicerat i Fibernyheter

Förändringar i Telias Digital-TV

Här kommer lite nyheter från Telia:

”Vill med detta mail passa på att informera om positiva förändringar/förbättringar som sker i Telia Digital-TV under de två sista veckorna i Mars.

  • TV4 Film läggs till i kollektiv Lagom, så numera finns det inga skillnader mellan kollektivt Lagom-paket och individuellt Lagom-paket.
  • 9st programbibliotek läggs till i Lagom-paketet: TV3, TV4, TV6, Sjuan, TV8, TV10, TV4 Film, TV12, Viasat 14.
  • Lagom-paketet innehåller efter förändringarna 22 kanaler och 11 programbibliotek.

TV4 Sport namnändras till TV12 därav referensen till det programbiblioteket ovan!”

Förbättringar Telia Digital-tv april 2014 (PDF)

Publicerat i Fibernyheter