Kostnader

Efter mycket räkande har vi beslutat att priset för att ansluta huvudbyggnaden på en fastighet till fibernätet är 17.000 kr. Den betalas i form av en insats i föreningen och skall då vara momsfri. (Inbetalning sker till bankgiro 809-4013, uppge namn OCH fastighetsbeteckning.)

Om man har ytterligare byggnader på fastigheten som man vill ha anslutna (lagård, flygel, osv.) så betalar man 8.000 kr per extra byggnad utöver kostnaden för huvudbyggnaden.

Dessa priser gäller då man samtidigt väljer att binda sig till TeliaSonera som kommunikationsoperatör i 10 år med en månadsavgift på 350 kr.

Om man inte väljer att binda sig till TeliaSonera så får man vad vi kallar en vilande anslutning, det vill säga att man får fiber ansluten till byggnaden men fibern är inte ljussatt(man får inga tjänster). Man betalar då inte heller någon månadsavgift. Detta kan vara ett alternativ om man känner att man inte behöver dessa tjänster idag men vill förbereda fastigheter för liknande tjänster i framtiden, t.ex. om man ett par år skulle vilja ha tillgång till Internet, om nästa ägare vill ha dessa tjänster, eller när barnen växer upp eller flyttar hem och vill ha dessa tjänster. Kostnaden för att ansluta en huvudbyggnad på fastigheten till fibernätet är 23.000 kr och kostnaden för varje extra byggnad på fastigheten som man väljer att ansluta är 14.000 kr. Till det kommer sedan en kostnad när man väl vill ljussätta fibern (aktivera tjänsterna). Orsaken till de högre priserna för en vilande anslutning är att vi får 6000 kr per abonnemang av TeliaSonera, men bara då vi väljer att ansluta oss med detsamma.

Utöver tidigare nämnda insatser som man betalar per fastighet förväntas man också bidra med tre dagsverken vid byggnationen av fibernätet. Arbetet vid dessa dagsverken kan vara i form av att röja sly, fälla skog, flytta staket och andra hinder längs den tänkta grävsträckan, markera med käppar vart grävmaskinen skall gå fram. Det finns lättare aktiviteter man kan bidra med för de som inte orkar med fysiskt arbete. Om man vill så kan man köpa sig fri från dessa dagsverken till en kostnad av 1.400 kr per dag.

När vi bygger detta fibernät så gör vi det med en viss överkapacitet, så om man i framtiden väljer att ansluta en fastighet så skall möjligheten finnas. Kostnaden för att ansluta en fastighet i efterhand får vi ta från fall till fall, men den kommer förmodligen bli många gånger dyrare än den initiala kostnaden! Fardhem-Linde-Lojsta räknar t.ex. med ett snittpris på 50 000 kr per fastighet.

För övriga frågor, se gärna vår Frågor & Svar-sida eller kontakta oss.

Annonser