Avtal

Markupplåtelseavtal skall skrivas under av ägarna av marken vari föreningen kommer att förlägga fiberkabel.

Fastighetsanslutningsavtal undertecknas för varje fastighet, av fastighetsägaren, som vill anslutas med fiber.

Annonser