Kallelse till extrastämma

Kallelse extrastämma 2014

Söndag 13 april klockan 19.00 i Dalhems bygdegård

För att extrastämman skall bli beslutsmässig och därmed kunna fastställa stadgeändringarna krävs det att minst två tredjedelar av föreningen bifaller förslaget, i det här fallet 86 medlemmar. Därför är det MYCKET VIKTIGT att du antingen deltar på mötet eller röstar via ombud. Mötet kommer att gå väldigt snabbt då bara detta enda ärende skall handläggas.

Annonser
Det här inlägget postades i Fibernyheter. Bokmärk permalänken.