Kallelse till möte med Lantmäteriet

Hej och Glad Sommar!

Det har inte funnits så mycket att rapportera från fiberföreningen, så det är därför inget nytt har kommit upp på denna hemsida. Väldigt få hör av sig till oss i styrelsen angående problem med fibernätverket, vi hoppas att det betyder att allt fungerar bra? Det har varit cirka fyra hushåll som fått sin utrustning utbytt av Telia för att den har strulat, vad vi vet, men inget mer allvarligt än så.

Ledningsrätt

Det vi i styrelsen har pysslat med är att få in kompletterande markägaravtal för ett tiotal fastigheter som vi varit inne på när vi grävde ner fiberkabel. Det var under pågående grävarbete som beslut tog att kabeln i vissa fall skulle flyttas två meter till höger eller vänster och i de fall vi grävde precis på fastighetsgränsen så innebar det att vi kom in på en annan fastighet och vi behöver då nu i efterhand komplettera  vår samling med markägaravtal. Vi håller samtidigt på att registrera vårt fibernätverk hos Lantmäteriet i form av en ledningsrätt och det är därför som det är mycket viktigt för oss att ha avtal med alla markägare som äger mark där vi grävt ner vår stamfiber.

För de gemensamma vägar, de som inte ägs av någon specifik person, så har Lantmäteriet kallat till ett speciellt möte i Bara bygdegård den 8 juli kl. 18:30, berörda fastighetsägare har fått ett personligt brev och följande kungörelse har blivit utannonserad i de lokala tidningarna:

LEDNINGSRÄTT FÖR FIBERKABEL I HÖRSNE, BARA OCH DALHEM

Text

Sammanträde för upplåtelse av ledningsrätt för fiberkabel i Hörsne, Bara och Dalhem hålls måndag 8 juli kl 18.30 i Bara bygdegård. Sökande är Hörsne Bara fiber ekonomisk förening. Ledningen är nedgrävd. Avtal har skrivits med berörda fastighetsägare som får personlig kallelse i brev.

Avtal saknas för samfälligheterna: Dalhem s:3, s:13, vägar från Kauskogsvägen, väg från Räkarfveqvior för Dalhem skifteslag, Hörsne Med Bara s:2, s:4, de rätade Smissqviorna, väg till stenbrottet för Dibjärs hemman, tre vägar utlagda vid laga skifte 1886-01-19, Stora Mörby utfartsväg, Rasnegata, vägar för hemmanen Bunne, Buters och Tideman, väg till stenbrottet, väg för fiske i myren, väg genom myren, sammanbindningsväg mellan Norrbys och Smitts enskilda utfartsvägar för Hörsne första skifteslag, väg till Norrbys, väg till Bahra ödekyrka, Simunde brya samt väg till Simunde och Nederbjers för Hörsne Med Bara tredje skifteslag.

Kallelse med närmare uppgifter finns tillgängliga hos lantmäteriet. Beslut om förrättningens avslutande kommer att fattas vid sammanträdet.

Upplysningar lämnas av Maria Hillvall 0498-28 27 71.

Kallelse till möte med Lantmäteriet

I det personliga brevet som skickats ut från Lantmäteriet så borde en personlig kod ha funnits med som gör att fastighetsägaren med hjälp av sin dator kan surfa in på en sida hos Lantmäteriet och där granska den berörda sträckan. Tyvärr så kom inte den koden med i utskicket, så Maria Hillvall på Lantmäteriet ber er att kontakta henne per telefon(0498-28 27 71) ifall ni vill få er personliga kod.

Regionalt bidrag

Vi har ännu inte fått vårt bidrag från Regionen och Länsstyrelsen, men vi har förhoppningar om att få det under Augusti månad.

Serviceavtal

För att försäkra oss om att fibernätverket kan lagas inom en viss utsatt tid, ifall en stamfiber t.ex. skulle bli avgrävd, så har vi tecknat ett Serviceavtal med företaget BRS Networks. Mot en viss månadskostnad så lagerhåller de material för att reparera eventuella fel på själva fiberkablarna och de skall infinna sig på plats inom en angiven tid:

”Vid avbrott där minst 20 klienter berörs inställer sig Leverantören senast 8 tim efter larm. Vid avbrott där mindre än 20 klienter berörs inställer sig Leverantören senast 16 tim efter larm. Vid kabelvisning inställer sig Leverantören senast 16 tim efter larm.”

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar till föreningens gemensamma e-postadress.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Annonser
Det här inlägget postades i Fibernyheter. Bokmärk permalänken.