Det börjar närma sig

Hejsan!

Ingvar Andersson och Göran Löfqvist har nu gjort hembesök hos varje markägare i Hörsne och Bara socken för att få markägaravtal underskrivna. I Dalhem hade vi samling vid respektive områdesansvarig mellan den 6-8 mars för att göra detsamma. Det är några som inte kunde närvara vid dessa tider och som vi ännu inte har fått ett påskrivet avtal ifrån, men i det hela så har vi nu nästan alla markägaravtal underskrivna. Markägaravtalet säger att vi får förlägga fiberkabel på given mark, och att fiberkabel får ligga kvar där så länge vi nyttjar den. Kartan har uppdaterats efter önskemål från respektive markägare och kan studeras närmare här.

Ett STORT TACK till det otroliga jobb som Ingvar och Göran har lagt ner!

Vi har inte haft några svårigheter med att få avtalet undertecknade av markägarna, de har varit förvånansvärt positiva och samarbetsvilliga, vilket vi såklart är väldigt glada för.

Vi har nu fått ett positivt besked från Trafikverket, vi har fått godkänt att förlägga fiberkabel längs den sträcka vi angivit och vi får göra väggenomgångar på de platser vi valt. En representant från Väg och Byggnadsgrus (vår entreprenör för grävning) har varit på besök i socknen och tillsammans med oss gå igenom alla, i nuläget 31 st, väggenomgångar som skall göras. Han ville säkerställa sig om att maskiner kunde komma fram på varje plats och sedan ta några fotografier som behövs för att kunna skapa Trafik Anläggnings-planer som skall skickas in till Trafikverket. Vi har ännu inte hört något från Länsstyrelsen/Länsmuseet angående fornlämningar längs den sträcka vi planerar att gräva, vi får jaga på dom lite mer.

Den 14:e och 24:e mars är alla som vill ha fiber välkomna till Bara-bygdegård för att skriva under fastighetsavtal och ställa frågor. Bygdegårdsföreningen säljer Fiberfika och vi ser fram emot ett trevligt mingel med alla sockenborna. Fastighetsavtalet är den slutgiltiga bekräftelsen som man skriver under för att ingå i projekteringen och få fiber dragen till sina fastigheter. Vi skulle uppskatta om så många som möjligt tog sig tid att komma förbi vid endera av dessa möten så att vi i styrelsen slipper göra hembesök hos var och en av er. Även ni som inte vill ha fiber är såklart välkomna för att fika och mingla med oss andra. Om ni inte kan närvara på mötena, hör av er till oss i styrelsen så ordnar vi en annan träff. Ni skall ha fått en inbjudan till mötena tillsammans med ett bifogat fastighetsavtal i er brevlåda vid det här laget.

Ni som ännu inte har betalat medlemsavgiften på 200 kr får gärna göra det omgående, eller vid något av ovanstående mötestillfällen.

Annonser
Det här inlägget postades i Fibernyheter. Bokmärk permalänken.