Första markägarmötet avklarat

Markägarmöte #1 i Bara bydegård, 2011-12-08

Ikväll hade vi vårt första markägarmöte i Bara bygdegård, inbjudna var alla markägare i de tre socknarna. Efter en kort introduktion av Henrik så satte vi oss ner vid nått av de elva uppställda borden(ett för varje område) och förde diskussioner och ritade på kartor om hur vi lämpligast skall dra fiberkablarna i respektive område. Som underlag fanns kartor med en föreslagen fibersträckning enligt byNet, det fanns även kartor som visade på vart GEAB har sina elkablar nedgrävda, vart Skanova har sina telefonkablar nedgrävda, samt vart GEAB har väggenomgångar som vi kanske kan nyttja. Arbetet flöt på bra och vi fick många innovativa förslag på hur kablarna borde dras. Ni markägare kan otroligt mycket om era marker och vi är glada att så många tog sig tid att komma till mötet och hjälpa oss! På vissa ställen hittade vi genvägar där vi kunde snedda genom någon åker eller nyttja en befintlig väggenomgång, på andra ställen kommer vi få gå omvägar på grund av fornlämningar eller hällmark. Det skall bli kul att så småningom sammanställa kartorna och se om den totala grävsträckan blivit längre eller kortare.

För er som inte kunde komma på detta möte, eller som vi missat att bjuda in (förlåt, men det är inte helt enkelt att få fram en lista på ägare till alla åkerlappar) så kommer vi hålla ett ytterligare markägarmöte på torsdag den 15:e december kl. 18:30 i Bara bygdegård. Försök att komma på mötet, så slipper vi i styrelsen lägga tid på att jaga alla som inte dyker upp!

Vi vill samtidigt tacka Elisabeth Molin för fikabröd och dryck som hon hade fixat. Tack så mycket!

Slutligen vill vi påminna er om, som vi skrev om i förra inlägget, att börja lägga undan lite pengar i månaden till insatsen som skall betalas in i början av nästa år. Somliga har redan idag en undanlagd ”buffert” för dessa utgifter, andra får börja spara nu eller alternativ ta ett lån. Många av bankerna på ön har s.k. ”fiberlån”, så kontakta din bank och se vad de kan erbjuda. Tyvärr kan vi inte, som vi skrev tidigare, dela upp inbetalningen över flera tillfällen av skattemässiga skäl.

Annonser
Det här inlägget postades i Fibernyheter. Bokmärk permalänken.