Vad som har hänt/händer under November

Vi har nu skrivit under ett avtal med BRS Networks som kommer att stå som leverantör av material samt svetsning och blåsning av fiber under detta projekt. De lämnade ett bra anbud, kändes trygga och hade tidigare referenskunder som t.ex. Hejnum-Bäl fiberförening.

Ett nytt försök att få tag på de sista fastighetsägarna som vi ännu inte fått in svar ifrån har påbörjats. Samtidigt som vi kontaktar de som tidigare har svarat ”kanske” på vår intresselista för att försöka få ett Ja eller Nej ifrån dessa nu när vi har en grov prisbild. För fastlänningar, boende utomlands, samt personer med hemligt telefonnummer kommer vi ta fram ett brev som kommer att skickas till deras folkbokföringsadress och som skall innehålla en kort beskrivning av projektet och ett frankerat svarskuvert som de skall använda för att återsända sitt svar till oss. Idag är vi uppe i 66% anslutningsgrad, en siffra som vi tror kan bli mycket bättre.

Inom den närmsta veckan kommer vi ha ett möte med bostadsrättsföreningen ”Åkerlyckan” i Hörsne för att se vilka lägenheter som de eventuellt vill ha inkopplade.

Kartan har blivit uppgraderad så att man nu kan se vilka områden som vi delat upp socknarna i, samt vilka som är ”områdeschefer” i respektive område. Gå helt enkelt till kartsidan, kryssa ur övriga kryssrutor i den vita rutan för att få bättre överblick och kryssa sedan i rutan för ”Områden”. Du kan zooma in/ut med hjälp av reglaget till vänster eller med hjälp av scrollhjulet, om din mus är utrustad med en sådan, för att lättare lokalisera din fastighet. Klicka på ett område för att få upp en ruta som anger vem som är ansvarig för respektive område.

Vi kommer i slutet av november kalla till ett möte den 8 december för berörda markägare, för att detaljplanera kablarnas sträckning.

Slutligen vill vi göra er uppmärksamma om en smidig funktion längst ner till höger på sidan, ”Följ vårt arbete via e-post”. Genom att klicka där och fylla i din e-postadress så får du automatiskt ett e-post meddelande så fort vi gör nya inlägg här på sidan och du slipper alltså besöka vår sida flera gånger bara för att se om vi skrivit något nytt.

Det här inlägget postades i Fibernyheter. Bokmärk permalänken.